Proces naprawy i testy

UNIS Group zapewnia szybką i profesjonalną naprawę. Aby zagwarantować taki poziom obsługi, UNIS Group wypracowała następujący proces naprawy.

Proces naprawy

Po przyjęciu do naprawy produkty elektroniki przemysłowej są czyszczone (jeśli jest to konieczne). Po wyczyszczeniu i zaakceptowaniu wyceny przez klienta przystępujemy do naprawy elektroniki.

Podstawę każdej naprawy stanowi wymiana komponentów krytycznych pod względem czasowym. Jeśli po wymianie takich komponentów problem nie zostanie rozwiązany, przeprowadzimy pełną diagnostykę w celu zlokalizowania usterki.

Po naprawie produkty elektroniczne są testowane (o ile jest to możliwe).